Tietosuojaseloste

Tämä on Hooge Mierdeissä sijaitsevan yksityisen osakeyhtiön Ice Delite B.V.:n (jäljempänä ”Ice Delite”), joka ylläpitää verkkosivustoa www.boerderijijs.com, tietosuojaseloste. Vastuullisena osapuolena Ice Delite kunnioittaa verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyttä ja on sitoutunut varmistamaan, että käyttäjän sille antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, asianmukaisesti ja huolellisesti.

Jättämällä henkilötietonsa verkkosivustolle käyttäjät suostuvat siihen, että Ice Delite käsittelee ja käyttää näitä tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Ice Delite käyttää verkkosivuillaan ”evästeitä”. Evästeitä käytetään helpottamaan navigointia verkkosivustolla ja muistamaan valitut asetukset ja syötetyt tiedot. Käyttäjät voivat asettaa selaimensa niin, että he eivät vastaanota evästeitä verkkosivustolla vierailun aikana. Tällöin käyttäjä ei kuitenkaan välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston ominaisuuksia tai hän ei ehkä pääse käyttämään verkkosivuston osia.

Ice Delite käyttää ainoastaan tietoja, jotka sen verkkosivustolla vierailevat rekisteröidyt ovat nimenomaisesti ja vapaaehtoisesti antaneet – nimittäin: yrityksen nimi, etunimi, sukunimi, (osoitetiedot), sähköpostiosoite, (matkapuhelinnumero), (faksinumero), (syntymäaika), (siviilisääty), (sukupuoli) – esimerkiksi pyytääkseen tietoja tai palveluita, ostaakseen tuotteita tai laittaakseen kommentteja tai ehdotuksia.

Ice Delite käsittelee henkilötietoja sitä tarkoitusta varten, jota varten ne on saatu, eli tyypillisesti palvelu- tai tuotetietopyyntöjen käsittelemiseksi, tilauksen käsittelemiseksi, uutiskirjeen tai tarjouksen lähettämiseksi tai kommenttiin tai ehdotukseen vastaamiseksi. Lisäksi Ice Delite voi käyttää näitä henkilötietoja tiedottaakseen rekisteröidylle Ice Deliten tuotteista tai palveluista, jotka saattavat kiinnostaa rekisteröityä.

Ice Delite ei koskaan vuokraa, myy tai luovuta saamiaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta sen sidosyrityksiä (mukaan lukien Der Wiese B.V.), ellei se ole lain tai tuomioistuimen päätöksen perusteella siihen velvollinen. Jos ja siltä osin kuin Ice Delite luovuttaa henkilötietoja sidosyrityksilleen, myös kyseiset sidosyritykset soveltavat tätä tietosuojakäytäntöä.

Jos rekisteröity haluaa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, päästä käsiksi näihin tietoihin, estää niiden käsittelyn, täydentää niitä tai oikaista niitä, Ice Deliteen voidaan ottaa yhteyttä tätä varten. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötiedot voidaan myös poistaa. Edellä mainittuja rekisteröidyn oikeuksia vastustaa, tarkastaa, estää, täydentää, oikaista tai poistaa tietoja voi käyttää sekä verkossa että Ice Deliten fyysisessä osoitteessa, ja Ice Delite käsittelee pyynnöt viipymättä.

Henkilötietoja ei säilytetä rekisteröidyn tunnistamisen mahdollistavassa muodossa pidempään kuin on tarpeen edellä kuvattujen keruu- ja käsittelytarkoitusten kannalta. Tämä on poikkeus, jos henkilötiedot ovat tarpeen lakisääteisen säilyttämisvelvoitteen noudattamiseksi.

Ice Delite pyrkii toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta tai kaikenlaiselta laittomalta käytöltä tai käsittelyltä. Tieto- ja viestintätekniikkayritys huolehtii sen tietokonejärjestelmien hallinnoinnista, ja ainoastaan Ice Deliten työntekijöillä, joilla on niin sanottu ”tarve tietää”, on pääsy henkilötietoihin.

Ice Delite ei kuitenkaan ota mitään vastuuta ja/tai korvausvastuuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien niiden vahingoittuminen, katoaminen tai paljastuminen.

Ice Delite ei ota vastuuta ja/tai korvausvastuuta siitä, miten kolmannet osapuolet, joiden verkkosivustolle Ice Delite viittaa omalla verkkosivustollaan – hyperlinkin avulla tai muutoin – käsittelevät henkilötietoja. Tätä varten asianomaisen henkilön tulee ottaa yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen esimerkiksi tutustumalla kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevaan tietosuojaselosteeseen.

Jos rekisteröidyllä on kysymyksiä Ice Deliten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, rekisteröity voi ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Puhelinnumero: +31 (0)13 820 0920
Sähköpostiosoite: info@icedelite.com

Ice Delite pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ice Delite julkaisee kaikki muutokset verkkosivuillaan. Rekisteröityjä kehotetaan siksi tutustumaan säännöllisesti verkkosivustoon ja tähän tietosuojaselosteeseen.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 20. maaliskuuta 2018.